BIP - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Skargi i wnioski

 
  1. Skargi i wnioski w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 
 
Wprowadził Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 29-12-2012
Aktualizujący Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 20-09-2017
Zatwierdzający Kordas B. (Liceum im. Stefana Batorego) 20-09-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2017
Liczba odwiedzin: 2073