Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
85.31A Gimnazja
85.31B Licea Ogólnokształcące


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa