Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
85.31A Gimnazja
85.31B Licea Ogólnokształcące


Wprowadził Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2012-12-29
Aktualizujący Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2012-12-30
Zatwierdzający Kordas B. (Liceum im. Stefana Batorego) 2012-12-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-31
Wersja standardowa