Kanał Wyżej
Dokumenty


Zalaczniki
1. Statut II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (1 września 2019)
2. Program Wychowawczo Profilaktyczny II L.O. (12 września 2019)
3. Regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (2018-02-21)
5. Zasady wystawiania oceny z zachowania
6. Zasady uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej (zmiana od 1 września 2019)
7. Regulamin wyboru przedmiotów i rekrutacji do programu Matury Międzynarodowej (zmiana od 1 września 2019)
8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (12 września 2019)


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa