II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-11-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację aktualizowano dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Malarski, sekretariat@batory.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 21 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy rondzie Sedlaczka, przy skrzyżowaniu ulic Myśliwieckiej i Rozbrat. Budynek znajduje się na środku posesji. Wejście na teren posesji odbywa się przez furtkę znajdującą się przy parterze budynku oficyny o adresie Myśliwiecka 6b.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdujące się w okolicy nazwane są "ROZBRAT" i znajdują się na Trasie Łazienkowskiej oraz na ulicach Myśliwiecka, Rozbrat i Łazienkowskiej. Dojście z przystanków położonych na Trasie Łazienkowskiej jest możliwe tylko przez schody.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Szkoły jest oznakowane i znajduje się od frontu budynku (od ulicy Myśliwieckiej). Przed wejściem są trzy schody. Drzwi są dwuskrzydłowe i po otwarciu obydwu skrzydeł jest możliwy przejazd wózkiem inwalidzkim. Za wejściem aby dostać się na podstawową kondygnację znajduje się kolejnych 7 schodów. Obydwa ciągi schodów (przed i za drzwiami) nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Raport dostępności (29 marca 2021)

 
 
Wprowadził Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 23-09-2020
Aktualizujący Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 30-03-2021
Zatwierdzający Kordas B. (Liceum im. Stefana Batorego) 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 1591