Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego  nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa