Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

  1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
  2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego  nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.


Wprowadził Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2012-12-29
Aktualizujący Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2017-09-20
Zatwierdzający Kordas B. (Liceum im. Stefana Batorego) 2017-09-20
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-20
Wersja standardowa