Kanał Wyżej
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Skargi i wnioski
Godziny przyjęć interesantów

Wersja standardowa