Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Skargi i wnioski

  1. Skargi i wnioski w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.


Wprowadził Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2012-12-29
Aktualizujący Malarski Michał (Liceum im. Stefana Batorego) 2017-09-20
Zatwierdzający Kordas B. (Liceum im. Stefana Batorego) 2017-09-20
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-20
Wersja standardowa